Przedszkole Językowe Akademia Junior oferuje edukację i opiekę dzieciom w wieku od 2,5 do 6 lat.

Naszym priorytetem jest nauka języka angielskiego, dlatego w przedszkolu językiem komunikacyjnym w przeważającej części jest język angielski. Podstawę programową stanowi autorski program bazujący na Early Years Foundation Stage.

Dodatkowym elementem jest nauka angielskiego metodą Genki English, która uzyskała pozytywną opinię British Council.

Zajęcia w Przedszkolu Językowym Akademia Junior prowadzą wykształceni nauczyciele z doświadczeniem w pracy zarówno w Polsce, jak i w Anglii.

W naszym przedszkolu wykorzystujemy elementy pedagogiki planu daltońskiego, którego hasłami przewodnimi są wolność, samodzielność oraz współpraca.

Wierzymy głęboko, że dziecko potrafi odnaleźć odpowiedzi na wiele pytań bez ingerencji nauczyciela. Zdobywając tę wiedzę samodzielnie przechodzi przez proces o wiele głębszy, niż gdyby wiedza to została mu przekazana w sposób tradycyjny czyli całkowicie bierny i transmisyjny.

Wolność w podejmowaniu decyzji i samodzielność dane dziecku uczą je odpowiedzialności i dają poczucie sprawczości.

Codzienny kontakt z językiem angielskim w postaci zwykłej interakcji z nauczycielem oraz doświadczanie tego języka w codziennych czynnościach, sprawiają, że dziecko nabiera pewności siebie w swobodnej komunikacji w języku obcym.

Tydzień podzielony jest na bloki tematyczne, tak aby dziecko miało poczucie cykliczności oraz przewidywalności (patrz Rozkład dnia).

Zapraszamy.

 Przedszkole